» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
– MIA - Mobilisering inför arbete
– Tidigare ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
Tidigare ESF-projekt

Bland de avslutade projekt som Europeiska socialfonden, ESF, medfinansierat märks följande:

Grenverket Södertörn
Projektet riktade sig till ungdomar i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje som varken jobbade eller studerade. Sammanlagt 2 500 unga mellan 16 och 24 år deltog i projektet, som var treårigt men förlängdes t.o.m. juni 2013. 
 Slutrapport 2013 

Grenverket Nynäshamn och Tyresö 
Projektet 
riktade sig till ungdomar som varken arbetade eller studerade. Cirka
1 350 unga deltog. Det avslutades i december 2014 och implementerades med stöd av förbundet. Det fortsätter som Ung i Nynäs  och Ung i Tyresö 
 Slutrapport 2015 

 
Resursmodellen Södertörn
Projektet riktade sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och som befinner sig i en gråzon där insatser inte finns. 400 personer deltog i projektet, som pågick till 31 december 2014. 
 Slutrapport 2015 
             

KomAn
Förbundet medverkade i förprojekteringen av KomAn, som beviljades 40 mkr under tre år (2009 - 2012) av ESF och därmed blev ett av de största projekt som fonden finansierat. Syftet med KomAn var att öppna nya vägar och utveckla metoder som skulle leda till arbete för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador.

Cirka 
700 personer deltog. Stöd gavs bl.a. i form av mobilisering, supported employment (SE), stöd på arbetsplatser och sociala arbetskooperativ. Projektet drevs av Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, i samverkan med olika intressegrupper. 

 Slututvärdering 2013 


Det finns mer utvärderingsmaterial under Utvärderingar/Uppföljningar 

 

Överenskommelsen om implementering av Ungdomsteamet i Haninge undertecknas.Svenska ESF-rådet 
                                 

”Samarbete stavas med två bokstäver - vi!" 

G M Verity.  


Uppdaterat 2017-04-06
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum