» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
– Styrdokument, övergripande
– Verksamhetsplaner
– Årsredovisningar
– Protokoll
– Utvärderingar m.m.
– Nyhetsarkiv
Årsredovisningar

Årsredovisningarna redogör för resultatet av verksamheten under året, i förhållande till målen, samt det ekonomiska resultatet.

Aktuella årsredovisningar/rapporter
 
Halvårsrapport 2017

Tidigare årsredovisningar
 
 Årsredovisning 2016
 Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014
 
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010


Årsredovisningarna ger en bra överblick över verksamheten.

Årsredovisningar från Samordningsförbundet Haninge
År 2010 utvidgades Samordnings-förbundet Haninge till att omfatta även Nynäshamn och Tyresö och det nya namnet blev Samordnings-
förbundet Östra Södertörn.


 
Årsredovisning 2009
 Årsredovisning 2008
 Årsredovisning 2007

 
”Den dagen kommer då vintern frågar: ´Vad gjorde du hela sommaren´?"

Tjeckiskt ordspråkUppdaterat 2017-09-21
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum