» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
– Styrdokument, övergripande
– Verksamhetsplaner
– Årsredovisningar
– Protokoll
– Utvärderingar m.m.
– Nyhetsarkiv

Utvärderingar m.m.

Utvärderingar och uppföljningar av samordningsförbundets insatser och projekt görs regelbundet. Här nedan finns samtliga som förbundet låtit göra, liksom vissa rapporter. T.h. ytterligare utvärderingar av intresse. 
           
2017
 Jubileumsskrift 2017, september 2017
 Rapport Nyanlända_20170127
 Rapport Resursrådet december 2016, rev januari 2017
 Arbetsbok i Supported Employment, Arvsfonden, januari 2017
 Kompetensmodell, Arvsfonden, januari 2017

2016

 
NNS-skrift 2016-1 "Exempel på insatser med fantastiska resultat"
 
Rapport En väg in 11 februari 2016

2015 
 Delrapport En väg in 19 juni 2015 (3)
 Slutrapport till ESF Resursmodellen Södertörn mars 2015
 Slutrapport till ESF Grenverket Nynäshamn och Tyresö mars 2015


2014 
 Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, slutrapport (Ledningskonsulterna och Oxford Research, dec 2014) 
Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, populärversion av slutrapport (Ledningskonsulterna och Oxford Research, dec 2014)
 Slutrapport Förstudie ESF "Samordning för socialt företagande", Coompanion, dec 2014
 Slutrapport Förstudie ESF "Samordning av insatser - arbetsvägen för alla", dec 2014
   - Bilagor till slutrapport, dec 2014
 Slutrapport Förstudie ESF "Samordning av insatser för unga", nov 2014
   - Bilagor till slutrapport, nov 2014
 Följeforskning av Grenverket Nynäshamn och Tyresö, slutrapport
(Ledningskonsulterna och Oxford Research, sep 2014)
 Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, delrapport 2 (Ledningskonsulterna och Oxford Research februari 2014)

2013 
 
Utvärdering av Grenverket Nynäshamn och Tyresö, delrapport 2 (Ledningskonsulterna dec 2013)
 Utvärdering av Grenverket Södertörn, slutrapport (PWC sep 2013)           
 Utvärdering av Jobbagenterna, delrapport 1 (Ledningskonsulterna mars 2013)
 KomAn slututvärdering, rapport (Ramböll mars 2013) 
 Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, delrapport 1 (Ledningskonsulterna feb 2013)
 Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 6 (PWC jan 2013)

2012 
 Dokumentation KUR, en utbildningssatsning i Haninge, Nynäs, Tyresö
 Utvärdering av Grenverket Nynäshamn och Tyresö, delrapport 1 (Ledningskonsulterna aug 2012)
 Delårsrapport Resursrådet januari-juni 2012 (pdf)
 Delårsrapport Grenverket Nynäshamn och Tyresö, jan-juni 2012

 Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 5 (PWC juni 2012)
 Utvärdering anpassade yrkesutbildningar, sammanfattning (Payoff maj 2012)
 Utvärdering anpassade yrkesutbildningar, kvalitativ del (Payoff maj 2012)
 Utvärdering anpassade yrkesutbildningar, samhällsekonomisk del (Payoff maj 2012)
 Goda resultat och framtidsfokus (Grenverket Södertörn redovisar 2012-2)
 Lägesbeskrivning Supported employment (Grenverket Södertörn redovisar 2012-1) 
 Resultatredovisning Resursrådet (2010)
 Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 4 (PwC jan 2012 )

   - Bilaga 1 till utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 4 (PwC)
   -Bilaga 2 till utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 4 (PwC)

2011 

 Slutrapport Signe (sept 2011)
 Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 3 (PWC juni 2011)
 Utvärdering av Manscentrum (K Gränsbo juni 2011)
 Delårsrapport Ung i Nynäs (jan-juni 2011)
 Delårsrapport Ung i Tyresö (jan-juni 2011)
 Delårsrapport Ungdomsteamet (jan-juni 2011)
 Uppföljning av Resursrådet (jan-juni 2011)
 Delårsrapport Signe (jan-aug 2011)
 Delårsrapport BRIA (jan-juli 2011)
 Halvtidsrapport (Grenverket Södertörn redovisar 2011-1)
 
Utvärdering av Supported employment (
PwC mars 2011)
 Resultatredovisning Resursrådet 2010 (BM Seppä, feb 2011)
 Resultatrapport 1 2010 Ung i Nynäs (M Aissaoiu, feb 2011)
 Resultatrapport 1 2010 Ung i Tyresö (M Aissaoui, feb 2011)
 Uppföljning av Ungdomsteamets verksamhet 2010 (KM Sjöstrand, jan 2011)
 Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 2 (PWC jan 2011)

2010 
 Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 1 (PWC okt 2010)
 Slutrapport NySatsa i Haninge 2010 (Uppsala universitet, okt 2010)
 Verksamheten i Ungdomsteamet 2009 (februari 2010) 

2009 
 Delrapport NySatsa i Haninge (okt 2009)

 Resursrådet - förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader (juni 2009)
 Tolvan öppenvård – förändring i försörjning och andra faktorer efter
behandling, 2007-april 2009 (juni 2009)

 Myrstigen+ - förändring i försörjningsstatus (juni 2009)
 
Uppföljning av Ungdomsteamets verksamhet jan-maj 2009 (juni 2009)
 Utvärdering av Ungdomsteamets verksamhet i Haninge 2007 och 
2008 (maj 2009)

 Verksamheten inom Ungdomsteamet: Vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007-31 december 2008 (jan 2009)

 

 

 


Utvärderingar är en viktig avslutande del i insatserna, liksom att resultaten sprids.

Rapporter m.m. som berör Finsam 
 FK regeringsuppdrag 028090, 2012
 ISF:s utvärdering av samordnings-förbundens insatser, 2011:14
 
Rapport från länsstyrelsen, En dörr in flera vägar ut, 2011:10
 
Rapport från ISF, 2010-2
 
Återrapportering samverkans-medel 2009-07-31
 Effekter av Finsam? Rapport (dec 2008) 
 Bilaga till rapporten Fyra år med Finsam (maj 2008)


Länkar
ISF 
Försäkringskassan 
Statskontoret 


”Var och en i världen har sitt ägg att ligga på, men många får aldrig därur en kyckling."

Fredrika Bremer (1801-65).
Uppdaterat 2017-09-19
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum