» Startsida
» Om oss
– Styrelse
– Ledningsgrupp
– Kansli
– Samverkan
– SOCSAM
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
SOCSAM

SOCSAM i Haninge startade 1998 som en försöksverksamhet och förlängdes i flera omgångar fram till 2007 då Samordningsförbundet Haninge - som 2010 utvidgades till Samordningsförbundet Östra Södertörn - bildades. Förbundets tillkomst var en följd av de goda resultaten inom SOCSAM. Sedan dess har samordningsförbund bildats över hela landet.

Några av SOCSAMs resultat
Sjuktalen sjönk mer än i länet i övrigt.
Många som tidigare skulle ha blivit sjukskrivna kunde i stället fortsätta arbeta, efter insatser som t.ex. ledde till justeringar i arbetsmiljön eller av arbetsuppgifterna.
Många arbetslösa som haft stora svårigheter att få jobb  fick ett arbete eller började studera.
Försöksverksamheten ledde också till bättre kontakter och upparbetade kanaler mellan olika myndigheter.


 
Skriften "SOCSAM i Haninge.
Så blev det" berättar om det
lyckosamma SOCSAM-försöket.


Om SOCSAM
Läs mer om SOCSAM i den skrift som sammanfattar försöket.

 
SOCSAM i Haninge  

Vill du i stället ha ett tryckt exemplar? Mejla Cecilia Vitblom och uppge din adress! 

”Det är det roligaste politiska uppdrag jag haft. Man har sett individens problem istället för vems ansvar det är. Det har inte funnits någon Svarte Petter-problematik.” 

Pelle Svensson (S), som var ordförande för SOCSAM

Uppdaterat 2016-11-01
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum