» Startsida
» Om oss
– Styrelse
– Ledningsgrupp
– Kansli
– Samverkan
– SOCSAM
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
Samverkan

Samordningsförbunden i länet samverkar på olika sätt, genom bl.a. gemensamma ESF-stödda projekt och samordning inom områden som t.ex. upphandling, utvärdering och information. Gemensamma konferenser anordnas ibland. Samverkan mellan förbunden sker även på nationell nivå.

Finsam Stockholm 
Gemensam portalsida för samordningsförbunden i Stockholms län. 

Förbunden i länet
Samordningsförbundet HBS  
(Huddinge, Botkyrka, Salem)
Förbundschef Elin Asplund

Samordningsförbundet Stockholms stad
Förbundschef Eva Magnusson

Samordningsförbundet i Södertälje 
Förbundschef Kjell Sjundemark


Samordningsförbundet Södra Roslagen
(Täby, Österåker)
Tf förbundschef Ebba Sellström
(Förbundschef Sophia Dahlgren föräldraledig)
           

Samordningsförbundet VärNa
(Värmdö, Nacka)

Förbundschef Karin Gellin

 
Samverkan innebär bl.a. erfarenhetsutbyten mellan olika samarbetspartners. Här ett möte i Nynäshamn.

Samordningsförbunden
Det finns 82 samordningsförbund vilka omfattar 247 av Sveriges 290 kommuner. Under 2015 samverkade de kring drygt 33 500 personer i ca 960 insatser.
Samtliga samordningsförbund
 
 
            
Nätverk för samordnings-förbunden
En stor del av samordnings-förbunden i landet gick samman och bildade Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) 2010.
Läs mer på NNS hemsida ”När vänskapen slagit rot, de vildaste stormar den står emot."

Pubilius Syrus (85-43 f. Kr.)Uppdaterat 2017-05-31
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum