» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
– Pilotutbildningar
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
Pilotutbildningar

Samordningsförbundet är med och finansierar två pilotutbildningar för ungdomar som inte fullföljt grundskolan eller gymnasiet. 

Vad som kännetecknar utbildningarna är den extra satsning som görs på stöd under hela utbildningsperioden, samt möjligheten till en individuellt utformad yrkesutbildning.

Inom den nu avslutade pilotutbildningen Gymnasiealternativet Nynäshamn har tidigare fem kortutbildnigar genomförts. 

Margareta Nylander är samordnare för pilotutbildningarna. 

 Folder kort yrkesintroduktion

                                  

Kulturhantverket i Haninge
I november 2014 startade en ny yrkesutbildning, i Fredrikgymnasiets lokaler i Jordbro industriområde. Utbildningen är ett pilotprojekt som planerats och genomförs i samarbete med Haninge kommun.

Kursen är öppen för unga 15-24 som inte fullföljt grundskolan eller gymnasiet och som kommer från Haninge, Nynäshamn eller Tyresö.

Inriktningen är byggnadsvård - snickeri och måleri. Kulturhantverket på Facebook 

 Informationsfolder KulturhantverketSecond Chance School i Tyresö
I september 2015 startade Tyresö gymnasium Second Chance School.

Utbildningen ingår i ett internationellt nätverk, E2C, och innehåller fördjupad yrkesorientering, livskunskap och en lärlings-/utbildningsplats inom ett valt yrkesområde. Second Chance School i Tyresö på Facebook 

 Folder till 

 
           
En pilotutbildning handlar om byggnads-
vård - att ta hand om vårt värdefulla kulturarv. 
    

Pilotutbildningarna i media 
P1 Utbildningsradion Skolministeriet - Second Chance School 
 Satsning på arbetslösa ungdomar, Mitt i Haninge, 3 feb 2015


”Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik.” 

Lill Lindfors (1940-) .

 Uppdaterat 2017-05-15
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum