» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
– Resursrådet Haninge
– Resursrådet Nynäshamn
– En väg in Tyresö
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
Resursrådet Haninge

Resursrådet Haninge består av ett samverkansteam med handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Haninge kommuns socialtjänst och arbetsmarknad, en sjukgymnast från Handens rehab samt en konsultpsykolog.

Mötestider
Resursrådet träffas varje tisdag, jämna veckor i kommunhuset och ojämna veckor hos Samordningsförbundet Östra Södertörn. Alla tisdagar finns möjlighet för handläggare att komma på konsultation mellan kl 09.00 och 12.00.
               
                       
Läs mer
 Informationsfolder till handläggare 

Inremittering till Resursrådet
Nedan finns de blanketter som behövs för att en person ska kunna komma till Resursrådet. Du som handläggare skriver en anvisning tillsammans med din deltagare. För att Resursrådet ska kunna ta upp ärendet krävs ett samtycke om att sekretessen mellan myndigheterna hävs. Boende i kommunen har också möjlighet att lämna en egen anvisning. 

 Anvisning, samtycke & SUS juni 2017  
Resursrådet i Haninge.


Verksamhetsledare
för Resursrådet Haninge


Liselotte Bertel
Tel. 010-116 46 86

Resursrådet Haninge
Henrik Hofling, 010-487 60 63, Arbetsförmedlingen

Elvira Sirovica, 08-606 82 73, Arbetsmarknad

Jenny Broman,
Försörjningsstöd

Madeleine Nilsson, 08-606 86 21, Försörjningsstöd

                            

”Kom ihåg att formuläret mot blankettraseriet ska ifyllas i fem exemplar.” 

Staffan Lindén (1926-)


Uppdaterat 2017-09-05
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum