» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
– MIA - Mobilisering inför arbete
– MIA - Östra Södertörn
– Tidigare ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
MIA - Mobilisering inför arbete 

Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, ESF, i oktober 2016, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden. 

MIA är ett länsgemensamt projekt, som koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. MIA är det största ESF-stödda projekt hittills som förbundet varit involverat i. 

Projektet inleddes hösten 2016 med en analysfas, och de första deltagarna väntas kunna tas emot 1 april 2017. MIA pågår sedan t.o.m. 2020. 

Sammanlagt kommer MIA att ta emot 2 500 deltagare, varav 700 i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. 

Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller börja studera, utifrån vars och ens egna förutsättningar.

Målen för MIA är att 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier och att 40 procent kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser .

I projektet deltar, förutom Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet i Södertälje, Samordningsförbundet HBS, Samordningsförbundet VärNa, Samordningsförbundet Stockholms Stad och Samordningsförbundet Södra Roslagen

ESF medfinansierar projektet med 100 mkr. 

Bildspel med presentation av MIA, februari 2016
 Dokumentation MIA kick-off, 31 mars 2017
          
Kugghjulet
Kopplat till MIA delfinansierar ESF också projektet Kugghjulet, som avser att utveckla en regional stödstruktur för sociala företag och stärka hela sektorns kompetens. Det kommer även att skapas förutsättningar för de sociala företagen att dra nytta av varandras erfarenheter.


Kugghjulet drivs av Famna, som är en branschorganisation för de idéburna aktörerna inom vård, omsorg och sociala tjänster. Famna har 60 medlemmar, bl.a. sociala företag som t.ex. Skyddsvärnet. 

                                   
           
 

MIA kick-off! Moderator Marie Litholm, styrelseledamot i Östra Södertörn.


                                                
Svenska ESF-rådet                                         
Projektchef MIA

Rosario Ali
Tel. 08-606 93 61
Rosario är projektchef för hela det länsgemensamma MIA-projektet. 

                                     
Projektekonom MIA
                          
Kerstin Larsson
Tel. 08-606 91 57
Kerstin är projektekonom för hela det länsgemensamma MIA-projektet.
       "Endast genom handling vinner livet i betydelse."

H.C. Andersen (1805-1875)Uppdaterat 2017-06-21
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum