Kompetensutveckling

Samordningsförbundet anordnar seminarier, konferenser, workshops m.m. för i första hand medarbetare som är involverade i olika insatser.

Kommande arrangemang 2017    
Föreläsningsserie med tema migration och flyktingmottagande, 10 november, 1 december och 15 december, Haninge
 Välkommen till fortsatta föreläsningar med tema migration och flyktingmottagande.pdf

Arrangemang under 2016/2017

• Frukostmöte under Almedalsveckan, 2-9 juli 2017, Visby
• Dialogträff, 6 september 2017, Haninge
• Dialogträff med lokala verksamheter som arbetar med sjukskrivna, 21 september 2016 i Kulturhuset, Haninge. 
Bildspel från dialogträffen: 
 Ohälsoläget bland invånarna i tre Södertörnskommuner

 
Psykisk ohälsa Haninge Nynäshamn Tyresö
 
Nätverkssjukvård

• Workshop DUA i Haningenätverk kring unga som varken arbetar eller studerar, 29 april i Kulturhuset, Handen.
                      
           


           

            

 


Intresset är ofta stort - här har runt 150 seminariedeltagare samlats. 

Frukostmöten
Välkommen till våra frukostmöten också!
Läs mer 

 
”Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting.”

Oscar Wilde (1854-1900)
Uppdaterat 2017-09-22