Om oss

Samordningsförbundet Östra Södertörn finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bl.a. genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som förbundet möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en ”rundgång” mellan olika myndigheter.

Förbundet genomför också projekt med andra medfinansiärer, som Europeiska socialfonden, ESF, och Arvsfonden.

Förbundet bildades 2010, med Samordningsförbundet Haninge som grund. Det ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Verksamhetsidé
”Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partner för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid.”

Vision
”Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande.” 

Läs mer i vår folder
Informationsbroschyr om förbundets verksamhet

Jubileumsskriften Tio år tillsammans
 Tio år tillsammans
   
Aktuella dokument
 
Verksamhetsplan 2017
 Årsredovisning 2016
 Förteckning över styrelse och personal juni 2017

Förbundsordning
 Förbundsordning 
            
 


 
Full fart hos Bönorna i Tyresö, Himlagott.
Ett av de sociala företag som förbundet samarbetar med. 

Förbundets medlemmar

FörsäkringskassanStockholms läns landsting

Haninge kommunFINSAM
Ett riksdagsbeslut 2003 gjorde det möjligt att bilda juridiskt självständiga samordningsförbund, som kan finansiera och utveckla myndighetssamarbeten inom rehabiliteringsområdet.
Finsam-lagen

”Man kommer snabbare fram till lösningar som alla aktörer kan acceptera.”

Om fördelarna med samverkan, ur en rapport om en av Samordnings-förbundets insatser. 

Uppdaterat 2017-09-21