Socialt företagande

Förbundet inledde i juni 2011 tillsammans med Haninge kommun en långsiktig satsning på socialt företagande.

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor. De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Genom de sociala företagen får de en möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar för att så småningom kunna försörja sig själva. 

Det finns i dag ett flertal arbetsintegrerande sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö:

Haninge 
• Bönorna driver ett pasta- och salladscafé, Bönorna i Handen, och caféet i Haninge kulturhus. Bönorna i Handen på Facebook 

• Kreativa Krafter ASF, (fd Textilmakarna) arbetar med remake, vintage och ny design inom textilt arbete. Textilmakarna på Facebook 

Hundpasset i Västerhaninge är ett hunddagis som drivs som en egen verksamhet inom Kreativa Krafter ASF (fd Textilmakarna). Hundpasset på Facebook 

• Café Matlådan driver lunchrestaurangen i kommunens serviceboende Tallhöjden. Café Matlådan på Facebook 

• Stockholms stadsmission driver ett café i Brandbergens träffpunkt för äldre. De sköter även lokalvården.

Blå vägen i Jordbro finns i Jordbro kultur- och föreningshus och arbetar med återbruk, snickeri samt textilt arbete. De driver även ett café tillsammans med ungdomsgården.

Blåeld Service & Support i Haninge arbetar med snickeri, hantverk och ekologisk odling. De finns på Hantverkarvägen 31 b.

X-CONS Haninge, driver ett projekt som miljövärdar tillsammans med fastighetsägare i Haninge. X-CONS Haninge på Facebook 


Nynäshamn
• Skyddsvärnet driver sedan oktober 2016 Gotthems Café & Second hand (tidigare Bryggan) och planerar att utvidga verksamheten med catering och utbildning. Läs mer 

• Delimakarna kök och café öppnade den 22 november 2016 som en del av Kreativa Krafter ASF (fd Textilmakarna). Delimakarna på Facebook 

Tyresö 
• JobbVerket är en väletablerad verksamhet med bl.a. återbruk såväl inom textil som elektronikåtervinning. De driver också ett bageri. JobbVerket på Facebook 

• Grow Tyresö samarbetar med Lilla Tyresö vandrarhem där de sköter en rad uppgifter, bl.a. parkskötsel, odlingslotter och konferensservice.

Bönorna driver Café Himlagott i Bollmoradalens kyrka. De har även cateringverksamhet. Bönorna i Tyresö/Café Himlagott på Facebook 


Läs mer
 Sociala företag vidgar arbetsmarknaden - "sociala företagskartan" 2015

Policys och handlingsplaner
Haninge kommun antog 2009 en särskild policy för främjande av sociala företag.
 Haninge kommuns policy sociala företag 

Vägledning för hur samordningsförbund kan arbeta med sociala företag.
 Finsam vägledning arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans policy februari 2015 för sociala företag.
 Försäkringskassans policy sociala företag 

Regeringen beslutade 2010 om en handlingsplan för sociala företag.
 
Handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag 
 

Textilmakarna i Västerhaninge, som tillsammans med Café Matlådan fick Haninge kommuns tillgänglighetspris 2014.

Verksamhetsutvecklare 
socialt företagande


Annica Falk
Tel 08-606 91 76


Länkar
Här finns mer information om socialt företagande: 

Tillväxtverket 

Sofisam 
Sofisam tillhandahåller en webbaserad handbok för samarbete med arbetsintegrerande sociala företag; uppdateras löpande.  

Coompanion 
Coompanion ger kostnadsfri rådgivning åt personer som vill starta kooperativa företag.

SKOOPI
Sociala arbetskooperativens intresseorganisation.


Lästips

Att lära av mirakel
- En antologi om socialt företagande

Hämta boken här Stödja utan att styra
- Hur kommuner kan göra för att stödja sociala företag

Hämta boken här 
                                                
Filmtips
"Jag har ADHD" 

Vår egen film
Sociala_Foretag3.mp4 

Skyddsvärnet
Om oss på Skyddsvärnet 

”Vi måste bli den förändring vi vill se."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Uppdaterat 2017-05-15