Resursråden/En väg in

Resursråden/En väg in finns till för personer som kan behöva stöd från flera myndigheter för att börja arbeta eller studera. Genom att myndigheterna samverkar får medarbetarna större möjligheter att ge ett samlat stöd inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamheter. 

Från och med hösten 2015 finns Resursråd i såväl i Haninge som Nynäshamn. I Tyresö finns En väg in.

Resursråden/En väg in uppvisar ett mycket gott resultat. 30 procent av deltagarna har kunna återgå till arbete, vilket är en hög siffra med tanke på att målgruppen stått utanför arbetslivet under mycket lång tid. 
                       

Läs mer 
        
 Informationsfolder till handläggare   


 Resursråden - en bro till ett annat och bättre liv för många av deltagarna. 


                       

Länkar till de lokala Resursrådens/En väg in sidor
med intern information

Resursrådet Haninge  
Resursrådet Nynäshamn 
En väg in Tyresö 

Filmtips
Vägen till SAMSIP - Samspelets samordnade individuella plan


”För den enskilda medborgaren är det en otrolig vinst att fångas upp snabbt, slippa slussas runt och få stöd att hitta en lösning som verkligen passar.”

Marie Litholm (KD), styrelseledamot i Samordningsförbundet Östra SödertörnUppdaterat 2017-05-15