Ung i Nynäs

Ung i Nynäs riktar sig till unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som behöver ett samordnat stöd för att komma vidare. Psykisk ohälsa och oavslutade gymnasiestudier är vanligt i målgruppen.

Arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare samt arbetsmarknads- konsulenter samverkar i insatsen.

Deltagarna remitteras vanligtvis från Arbetsförmedlingen, skola, socialtjänst eller via en egen anmälan. En kartläggning genomförs och en handlingsplan upprättas.

Flera förberedande och studie-/arbetsinriktade insatser erbjuds, t.ex. självstärkande kurs, jobbsökaraktiviteter och vägledning. För ungdomar som inte avslutat skolan finns möjlighet att delta i kortare yrkesutbildningar. Arbetsträning och praktik erbjuds i kombination med Supported employment, SE, ett metodstöd som ges hela vägen mot arbete och studier. 

Ung i Nynäs är en av förbundets tre ungdomsinsatser. De övriga två är Ung i Tyresö och Ungdomsteamet i Haninge. Margareta Nylander är samordnare för ungdomsinsatserna.

Här finns Ung i Nynäs
Ung i Nynäs finns på Lövlundsvägen 5, plan 2. 

Hemsida
Ung i Nynäs hemsida 

Läs mer
 Ung - en skrift om Ung i Nynäs 


                                   

 

 
Ung i Nynäs-teamet.
                                                                     

                                                              
Samordnare för ungdoms-
insatserna

Margareta Nylander

Tel. 08-606 92 53

Medarbetare
Catrine Angantyr                     
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 08-520 684 25                                   
                                                                       
Olle Eriksson
Arbetsförmedlare                       
Tel.010-488 62 97  

Leif Bojesen
Arbetsförmedlare
Tel.010-488 93 37

Terese Sveijer
Arbetsmarknadskonsulent
Tel. 08-520 68 486

Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Tel. 08-520 684 03            

           


Det finns ingen kunskap som inte är värdefull."

Edmund Burke (1729-1797)


Uppdaterat 2017-08-16