MIA - Östra Södertörn 

Projektet, som är Östra Södertörns delprojekt i MIA, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som är i behov av samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden. 

Projektets genomförande startar den 1 april 2017. MIA pågår sedan t.o.m. 2020. 

Sammanlagt kommer MIA att ta emot 715 personer i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. 

Faktablad MIA Östra Södertörn            
  
Projektet bygger vidare på etablerade insatser för att rusta deltagarna till ordinarie insatser, arbete eller studier. Ingången till MIA sker via Resursråden.

Läs mer om delprojektets insatser här:           
Faktablad MIA ROA
 Faktablad MIA Stationen (tidigare Ormen)
Faktablad MIA Case Management
Faktablad MIA Mobiliseringen i Tyresö
 Faktablad MIA Datakurs
Faktablad MIA Färdighetsträning i Tyresö
Faktablad MIA Supported Employment i Nynäshamn (under arbete)
 Faktablad MIA Arbetsträning

Inremittering till MIA Östra Södertörn
Sker via Resursråden/En väg in.
 

                                   

 

MIA - ett ESF-stött projekt som ger människor möjligheter att komma igen!
                          
Svenska ESF-rådet                              
Projektledare MIA Östra Södertörn                                   

Sophie Olofsson
Tel. 08-606 93 09
P
rojektledare för MIA Östra Södertörn.                      "Det är med goda idéer som med svamp; där man finner en finns det oftast flera."

Hans CarossaUppdaterat 2017-08-16